Voor alle kernen!

Stabiel, betrouwbaar

en herkenbaar

Actualiteiten

Nieuws uit de gemeente Echt-Susteren

Maak kennis met Graatje Weber

In dit korte filmpje kunt u kennismaken met ons nieuwe raadslid uit Pey. Graatje Weber neemt vanaf donderdag 4 november zitting in de gemeenteraad van Echt-Susteren. Hij zal zich onder andere inzetten voor de gezelligheid in onze gemeente met het initiatief Bruisend Echt. Graatje stelt zich graag even persoonlijk voor!

Lees meer ›

Programma

Alvast enkele kernpunten uit ons nieuwe programma

1.

Leefbaarheid in alle kernen met overal een gelijkwaardig basisniveau.

2.

Belastingdruk onder provinciaal gemiddelde.

3.

Klimaat- en duurzaamheidsinitiatieven alleen met draagvlak onder bewoners en bedrijven.

4.

Huisvesting van arbeidsmigranten strenger reguleren.

5.

Erkenning van de landbouw als de economische motor in het buitengebied.

6.

Snel nieuwe woningen op maat voor jong en oud.

"OMDAT WE DE MOOISTE GEMEENTE VAN LIMBURG

NOG EEN STUKJE MOOIER WILLEN MAKEN"

"OMDAT WE DE MOOISTE

gemeente van Limburg

NOG EEN STUKJE MOOIER

willen maken"

Mascha Verkoulen-Smeets